F.A.Q

Vilka är fördelarna med att återvinna på kontoret?

Hållbarhet och återvinning är allestädes närvarande i företag, vare sig det handlar om stora eller små organisationer. Att arbeta för att bli en miljömedveten organisation är högt prioriterat för många företag - så vad är egentligen fördelarna med att återvinna? Vilka är fördelarna med att återvinna på kontoret?

återvinna på jobbet


Skapar kostnadsbesparingar

Flera organisationer underskattar hur mycket skräp och avfall egentligen kostar för dem. Genom att implementera ett återvinningsprogram, kan du kompensera för kostnaderna av den redan befintligt dyra avfallshanteringsmetoden och annan hantering av avfall. Om du har värdefulla återvinningsbara material, såsom skrot eller kartong så kan en bra återvinning hjälpa dig tjäna pengar, där du tidigare skulle ha förlora kapital.

Stödjer miljön

Återvinning av vanligt avfall som man finner på kontor, exempelvis papper och pant minskar behovet av att tillverka nya material. Detta hjälper oss minska energiförbrukningen samt att spara på de miljöresurser som finns. En bra återvinning på arbetsplatsen sätter även ett gott exempel för de anställda och kan uppmuntra dem att fortsätta återvinna även utanför arbetet.

Ökar arbetsmoralen

En positiv arbetsmiljö kan märkbart påverka de anställdas moral. De anställda känner en stolthet över att få arbeta på ett företag som bidrar till en hållbar utveckling. Att engagera företagets anställda i återvinningsprogram och uppmuntra dem att använda miljövänlig praxis kan förbättra de anställdas moral eftersom de känner att det gör något för att hjälpa.

Förbättrar ditt varumärke

Konsumenter är ständigt ute efter att göra affärer med ansvarsfulla företag. Att skylta med dina ansträngningar för återvinning kan ge dig lojalitet från både nya och befintliga kunder samt förbättra förhållandet till dina andelsägare. Även arbetssökande väljer gärna att söka sig till en organisation med hållbara metoder vilket kan ge dit tillgång till ett större antal kandidater vid rekryteringstillfällen.


Vårt väsentliga val för återvinning på kontoret:

Källsorteringskärl Eco Nexus® 60 för papper

eco nexus 60 tidning trycksak

Val av olika inkastöppningar i olika färger


Flexibel placering


Ingjutet säckhållarsystem


Lär dig mera

Källsorteringskärl Nexus® 50 för sekretessmaterial

nexus-50-tidning-trycksak

Idealisk för placering vid skrivbord


Levereras med nyckellås


Val av standardgrafik för olika avfallsfraktioner


Lär dig mera

Återvinningsstation Nexus® 100 för bägare

nexus 100 atervinningsstation for bagare

Har ett sidosittande reservoar för överbliven vätska


Modern & stilig design


Idealisk för placering nära eller bredvid dryck- & kaffe-maskiner.


Lär dig mera

Källsorteringsbehållare Nexus® 140 för pant

nexus 140 burkar pantflaskor

Stor kapacitet


Tillgänglig i 12 avfallsfraktioner


Idealisk för gemensamma utrymmen


Lär dig mera

Är du redo för att bli en grönare organisation? Diskutera med oss redan idag!
Maila oss på forfragan@glasdon.com

den 28 juni 2017
The Green Web Foundation