Hur det hela började

År 1959 sålde ett litet företag, övertygat om fördelarna med det nya materialet glasfiberförstärkt plast, sin första trafikskylt till en kommunal förvaltning. Denna skylt var underhållsfri tack vare materialet. Det lilla företaget var Glasdon, banbrytande inom användning av plastmaterial vid tillverkning av t ex trafikskyltar och gatumöbler som erbjöd mycket små underhållskostnader och utmärkt tålighet i jämförelse med produkter av traditionella material. Att använda sig av det underhållsfria polyeten materialet för denna speciella tillämpning var en tidig demonstration av en känsla för innovation, som sedan dess har kännetecknat företaget. Med fortsatt fokus på nytänkande produktdesign är Glasdon en av de ledande aktörerna för miljö och säkerhetsprodukter.

Vår Historia
The Green Web Foundation