Skärmvägg- och kärlskåp för källsortering

Våra skärmväggar för rullkärl är utformade för att passa på både gatan och platser där återvinning utomhus tillämpas, så som skolor, restauranger och arbetsplatser.
Behöver du hjälp? Hitta den mest populära produkten för DIN verksamhet.
Glasdon robusta skärmväggar för rullkärl är idealiska för att dölja stora rullkärl och skapa en tydlig och snygg återvinningsstation där du samlar dina avfall. Denna lösning passar till exempel stormarknader och bostadskvarter. Tydlig och färganpassad grafik hjälper till att uppmuntra och säkerställa en korrekt sopsortering. Skärmväggarna kan byggas på för att bilda två, tre eller fyra sidiga skärmar.
The Green Web Foundation