Integritetspolicy

Glasdon Europe SARL lägger stor vikt på att skydda våra kunders sekretess och tar ansvaret gällande kunddata mycket allvarligt. Vi vill att du ska vara säker på att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och data genom din användning av vår hemsida www.glasdon.com (som i denna policyn namnges som "hemsidan").

Vad denna policyn omfattar

Vi är fast beslutna av att göra det rätta när det kommer till hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga data. Det är därför vi har utvecklat denna integritetspolicy (“policy”) för att hjälpa dig att förstå:

 • vilka personuppgifter vi samlar in om dig
 • syftet med varför vi samlar in din personliga data om dig
 • hur vi behandlar din personliga data
 • med vilka din personliga data kan delas med; och
 • hur vi skyddar dem personuppgifter som du ger oss

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av din personliga data av i enlighet med denna policy.

Hemsidan och dess webbsidor drivs av Glasdon Europe SARL, ett företag registrerat i Sverige. Vårt registrerade kontor är Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Frankrike. Vårt företags registreringsnummer är 556815-7688. Vårt momsregistreringsnummer är SE502089079301.

Glasdon Europe SARL hänvisas till i denna policy som “vi”, “oss” och “vår”.

I syfte av denna policy ska hänvisningar till “du” eller “dina” betyda användaren av hemsidan och/eller en kund av vårt utbud av produkter och tjänster.

1. Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personliga data om dig när du:

 1. köper en produkt eller tjänst (“produkter”)
 2. kontaktar oss via hemsidan, till exempel för att be om en offert eller prata med oss via vår Live Chat
 3. kontaktar oss offline, till exempel via telefon, sms, fax eller e-post
 4. interagerar med oss via våra sociala medier såsom Facebook och Twitter
 5. fyller i en kundenkät eller frågeformulär
 6. Registrerar dig för att få nyhetsbrev, publikationer och annan kommunikation
 7. Söker och/eller registrerar dig för lediga jobb, jobbevakningar och intresse av lärlingsprogram och utbildningsprogram

De personliga uppgifter som samlas in inkluderar:

 1. ditt namn
 2. din jobbtitel
 3. adress och postnummer
 4. mejladress
 5. telefon- och faxnummer
 6. företagsnamn
 7. företagsadress (inklusive adress för fakturor och leverans där det är tillämpligt)
 8. kontodetaljer där det är tillämpligt

Det kan hända att du ger oss information som klassas som "särskilda kategorier av personlig data ", (ett exempel kan vara om du ger oss särskilda instruktioner angående en leveransen av din produkt på grund av en funktionsnedsättning). Vi kommer endast bearbeta sådan data för syftet att leverera produkterna (d.v.s. genomföra leveransen) och i enlighet med kraven från EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). Du kan välja själv om du vill ge oss data av en särskild kategori.

Om du ger oss personlig data som relaterar till en annan person när du beställer en produkt bekräftar du att du har tillstånd från den personen att dela deras personuppgifter med oss.

Vi kan komma att övervaka kommunikation med dig (såsom e-post och Live Chat) för att bibehålla kundservicestandarder, hjälpa personal som utbildas samt för att förhindra bedrägeriförebyggande/överensstämmelseaktiviteter.

Om du lägger upp material på våra sidor hos sociala medier kommer sådant material och dess information att gälla under de regler som den sidan har. Notera att vi inte kontrollerar dessa regler och du bör läsa deras policy innan du lägger upp något.

2. Användning av dina personuppgifter

Vi kan samla in din personliga data om dig så att vi kan:

 1. administrera våra tjänster på hemsidan
 2. uppfylla vår överenskommelse med dig vad gäller köp av produkter och för att bearbeta din beställning och ta emot betalning
 3. notifiera dig om viktiga förändringar och uppdateringar av hemsidan och våra produkter
 4. analysera och profilera dina köppreferenser (d.v.s. marknads, - kund- och produktanalys) för att göra det möjligt för oss att hjälpa dig med en personligt anpassad upplevelse när du använder hemsidan och recenserar, utvecklar och förbättrar de produkter vi erbjuder, och för att vi ska kunna ge dig och andra kunder relevant information via vårt/våra marknadsföringsprogram
 5. samla in personuppgifter för att utföra forskning, statistisk analys och beteendevetenskaplig analys
 6. svara på frågor, bearbeta återbetalningar eller frågor angående din beställning
 7. skräddarsy hur vi informerar dig om produkter som vi tror kan intressera dig. Ett exempel kan vara om du har köpt en produkttyp från oss och vi erbjuder dig relaterade produkter till rabatterat pris
 8. kontrollera säkerheten och upptäcka och/eller förebygga bedrägeriaktiviteter

Vi kommer endast använda din personliga data på ovan nämnda sätt då det är tillåtet enligt lagen och då:

 1. vi behöver använda dina personuppgifter för att skapa ett kontrakt med dig
 2. vi behöver använda din personliga data för att följa våra lagenliga förpliktelser eller skyldigheter
 3. du har gett oss tillstånd att använda dina personuppgifter (om samtycke behövs kommer vi be dig om det separat)
 4. det är rimligen nödvändigt att använda dina personuppgifter för att följa de lagenliga förpliktelserna vi har för att skapa ett kontrakt med dig
 5. vi behöver använda din personliga data för att förbättra webbsidan till din och andra kunders fördel

Marknadsföring

Vi skulle vilja skicka information till dig via post, e-mejl, telefon eller andra tillvägagångssätt om våra produkter och specialerbjudanden som kan intressera dig.

Om du ger oss ditt samtycke via vår webbsida, kommer vi ge dig information om produkter som säljs av Glasdon Europe SARL.

Vi kommer endast skicka dig marknadsföringsmeddelanden om du kryssar i den relevanta rutan när du ger oss dina personuppgifter. Om du har samtyckt till att få sådan marknadsföring från oss kan du också välja bort det när du vill. För detaljer om hur du ber om att bli borttagen från vår mejllista, se sektion 4 i denna policy.

Betalningsdetaljer

Vi sparar inga kortdetaljer som du ger oss när du beställer våra produkter. Alla betalningsdetaljer du anger kommer hållas av den relevanta betalningsleverantören, en tredje part (t.ex. Worldpay eller PayPal). Länkar till betalningsleverantörernas sekretesspolicys kommer finnas tillgängliga innan du genomför ditt köp.

3. Avslöjande av dina personuppgifter

Vi kan dela dina din personliga data med följande tredje parter som kan använda det för samma syften som nämnts i sektion 2 ovan:

 1. till andra företag inom Glasdon gruppen, inklusive vårt moderföretag Glasdon Group Limited (men endast då de finns inom ’European Economic Area’ – detta innebär alla EU-länder förutom Norge, Island och Liechtenstein) (“EEA”)
 2. till anställda och agenter inom Glasdon gruppen och andra tredje parter, vissa av dem kan finnas utanför EEA, för att administrera konton och produkter som Glasdon gruppen förser dig med, nu eller i framtiden
 3. till pålitliga tredje parter som ger oss kritisk teknologisk support som gör det möjligt för oss att administrera konton och produkter som du blir erbjuden. Exempel inkluderar vår webbhotellpartners, våra reklamsystemsleverantörer och vår betalnings-postar och betalningsleverantörer. Personlig information kan förvaras på servrar som finns i Storbritannien och USA
 4. till pålitliga tredje parter som är leverantörer av logistik och leverans, som levererar produkter till dig åt oss
 5. till pålitliga agenter som (å våra vägnar) profilerar din data så att vi kan anpassa de produkter vi erbjuder dig efter dina behov
 6. till alla som vi ger våra rättigheter och skyldigheter till under vår överenskommelse med dig att erbjuda produkter
 7. om vi enligt lagen är skyldiga att göra det, eller om lagen tillåter oss göra det

Vi kan också dela dina din personliga data med tredje parter för att följa våra lagliga- eller regelmässiga skyldigheter.

Vi kommer inte sälja dina din personliga data till en tredje part för marknadsföring- eller andra reklammässiga syften.

4. Hur kan jag få mitt namn borttaget från www.glasdon.com mejllista?

Om du har valt att vara med på vår mejllista och inte längre vill få våra nyhetsbrev eller andra regelbundna kommunikationer om erbjudanden, kan du välja bort att radera dig från dessa genom att följa instruktionerna som finns i varje mejl eller följa instruktionerna nedan:

 1. Skriva till ansvarig för GDPR med ämnet “Säkerhet & Sekretess” till Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie - 59493 Villeneuve d'Ascq, Frankrike
 2. Ringa vårt ansvarig för GDPR på 031 – 895 880
 3. Skicka oss ett mejl till privacypolicy@glasdon.com

Var medveten om att du fortfarande kan få mejl och andra erbjudanden från oss fram till att vi har haft en rimlig möjlighet att bearbeta din förfrågan.

5. Hur vi håller dina personuppgifter säkra

För att skydda dina personuppgifter har vi policys och procedurer för att försäkra att endast auktoriserad personal kan komma åt dem, att personuppgifter hanteras och förvaras på ett säkert och pålitligt sätt och att alla system som kan komma åt personlig data har nödvändiga säkerhetsåtgärder tillämpade.

Notera att internet inte är en säker plattform och att vi inte kan garantera säkerheten av någon data du ger ut på internet. Du accepterar den säkerhetsrisken i att ge information och handla över internet, och kan inte hålla oss ansvarig för läckor av dina dataskyddsrättigheter som är hänförbara till överföring av dina personuppgifter över internet.

6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än rimligen nödvändigt för de syften som den personliga data bearbetas, såvida vi inte är skyldiga enligt lagen att behålla dina personuppgifter under en längre period.

7. Dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter nedan genom att kontakta oss på någon av sätten nämnda i sektion 13 i denna policy eller genom att ringa vårt kontor på 031 – 895 880.

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter vi har om dig

När som helst kan du kontakta oss för att be om de personuppgifter vi har om dig samt fråga om varför vi har dem uppgifterna, vem som har tillgång till dem och vart vi förvarar dem. När vi har fått din förfrågan kommer vi svara inom en rimlig tid (ej längre än 30 dagar från när du skickade in din förfrågan). Kontakta ansvarig för GDPR eller mejla privacypolicy@glasdon.com för att be om att få se dina personuppgifter.

Rätten att uppdatera och rätta till den personliga data vi har om dig

Om datan vi har om dig är inaktuell, ofullständig eller inkorrekt, kan du informera oss så försäkrar vi att den uppdateras. Om du är orolig över att de personuppgifter vi har om dig kan vara felaktig och du inte kan ändra den själv, kontakta ansvarig för GDPR eller mejla privacypolicy@glasdon.com

Rätten att få din personliga data raderad

Om du känner att vi inte längre bör använda dina personuppgifter eller att vi inte är berättigade att använda din personliga data, kan du be oss att radera den data vi har. När vi fått din förfrågan kommer vi bekräfta om datan har raderats eller berätta för dig varför den inte kan raderas. Kontakta ansvarig för GDPR eller mejla privacypolicy@glasdon.com för att be om att få din personliga data raderad.

Rätten att neka bearbetning av dina personuppgifter

Du har rätten att be oss sluta bearbeta din personliga data. När vi har fått din förfrågan kommer vi kontakta dig och berätta om vi kan göra som du bett eller om vi har legitima grunder till att fortsätta bearbetningen av dina personuppgifter. Om vi inte längre bearbetar din personliga data kan vi ändå behålla den för att uppfylla dina andra rättigheter eller våra lagenliga skyldigheter. Kontakta ansvarig för GDPR eller mejla privacypolicy@glasdon.com för att be om att vi ska sluta bearbeta din personlig data.

Rätten att be oss sluta kontakta dig med direkt marknadsföring

Du har rätten att be oss sluta kontakta dig med direkt marknadsföring. Ytterligare detaljer om detta kan du hitta i sektion 4 i denna policy.

Rätten till dataöverföring

Du har rätten att be oss överföra din personliga data till en annan datakontrollant. När vi har fått din förfrågan kommer vi följa det så långt det är möjligt. Kontakta ansvarig för GDPR eller mejla privacypolicy@glasdon.com för att be om överföring av din personliga data till en annan datakontrollant.

8. Cookies & annan liknade teknologi

För detaljerad information om cookies vi använder och för vilka syften vi använder dem, läs vår policy om cookies och annan liknande teknologi.

Genom att fortsätta använda vår webbsida och/eller våra tjänster godkänner du vår användning av cookies såsom de beskrivs i vår policy om cookies och annan liknande teknologi.

9. IP-adress

Din webbläsare skapar också annan information, inklusive vilket språk webbsidan visas på och din ’Internet Protocol’-adress (IP-adress). En IP-adress är en samling nummer som tilldelas din dator (eller annan elektronisk enhet) under en webbläsarsession när du går ut på internet via din internetleverantör eller ditt nätverk (om du till exempel går ut på internet på en jobbdator).

Din IP-adress loggas automatiskt av våra servrar och används för att samla in data om besökare till vår webbsida. Vi använder också din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera problem med våra servrar, administrera vår webbsida och hjälpa oss utveckla designen av webbsidan.

Vi använder inte din IP-adress för att identifiera dig personligen eller samla in personlig information, men vi använder det (via pålitlig mjukvara från tredje part) för att avgöra din geografiska plats endast för syftet att skicka dig till den relevanta webbsidan inom Glasdon gruppen.

10. Andra webbsidor

Var medveten om att vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor som kan nås via vår egen webbsida. Dessa webbsidor är utom vår kontroll och täcks inte av denna policy.

Om du går in på andra webbsidor via länkarna på vår webbsida är vi inte ansvariga för deras datapolicys och procedurer eller innehållet på dessa länkade webbsidor.

Vi varken stödjer eller accepterar ansvar eller skyldigheter för innehållet på sådana webbsidor av tredje part och deras villkor, regler eller policys.

11. Anti-spam policy

Vad är spam?

Spam, även känt som skräppost, är oönskad kommersiell reklam i mejlform som oftast skickas ut i bulk. Oönskade innebär att mottagaren inte har gett kontrollerbart godkännande för att meddelandet ska kunna skickas till dem. Bulk betyder att meddelandet skickas som en del av en större samling meddelanden där alla har närmast identiskt innehåll. Termen ”spamming” hänvisar till att skicka, distribuera eller leverera oönskade kommersiella mejl, särskilt i masskvantitet, via elektroniska verktyg som kommunikation.

Åtgärder för att förhindra spam

Vi vidtar följande åtgärder för att förhindra spam:

 1. vi använder inte mejladresser som är hämtade eller kopierade och inklistrade från webben, eller insamlade på något vis
 2. vi har inget prenumerationsformulär som gör att användare även prenumererar på en icke-relaterad lista
 3. vi skickar inte icke-relaterade erbjudanden eller icke-relaterat innehåll till våra mottagare av våra nyhetsbrev
 4. vi mejlar inte personer som har bett om att tas bort från våra mejllistor

12. Mejlpraxis

Vi modifierar inte rubriken av våra meddelanden på ett sätt som medvetet gör meddelandets innehåll otydligt.

Alla mejladresser som ”studsar” tillbaka kommer tas bort från alla framtida mejllistor efter max tre studsar.

Alla mejlutskick har tydliga och enkla instruktioner att följa för att välja bort framtida utskick, och alla rimliga försök görs för att förenkla att bli borttagen som prenumerant vid förfrågan.

Personlig data som skickas in till oss är endast tillgänglig för anställda och betrodda tredje parter som hanterar denna personliga data för syftet att kontakta medlemmar på våra listor. Vi har säkerhetspolicys för att försäkra att vår mejllista är säker mot stöld och felanvändning.

Om du får ett mejl som du tror är spam, som är skickat från eller som ombud för ett företag inom Glasdon koncernen, meddela oss om detaljerna i mejlet genom att använda mejladressen nedan så kommer vi undersöka det närmare.

Om du har frågor angående vår anti-spam policy, kontakta oss genom att skicka ett mejl till följande adress: privacypolicy@glasdon.com

13. Kontakta oss

Om du har några allmänna frågor/kommentarer om denna policy kan du mejla oss på: privacypolicy@glasdon.com

Du kan också skriva till ansvarig för GDPR med rubriken “Säkerhet & Sekretess” via mejl till privacypolicy@glasdon.com eller via post till Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie - 59493 Villeneuve d'Ascq, Frankrike

14. Ändringar av policy

Vi kontrollerar vår policy regelbundet. Vi kan ändra eller uppdatera denna policy då och då. Du bör kontrollera policyn regelbundet för att försäkra att du är medveten om den nyaste versionen som kommer gälla varje gång du använder vår webbsida.

Om vi har gjort ändringar av denna policy som rör sättet vi använder din personliga data på kommer en uppdaterad policy läggas upp på vår webbsida och, där det är tillämpligt, meddelas till dig via mejl.

Din fortsatta användning av vår webbsida efter eventuella ändringar innebär att vå fått ditt godkännande.

Denna policy uppdaterades senast den 25e maj 2018.

The Green Web Foundation