På Glasdon, brinner vi för vår miljö och strävar efter att ständigt förbättra vår miljöpolicy. Vi fortsätter att integrera hållbar och etisk praxis i vår dagliga verksamhet och strävar efter att vara ett ekonomiskt, miljötänkande och socialt ansvarsfullt företag i det lokala och globala samhället. Vi har lagt ner stora resurser på att förstå och påverka vår miljö och är godkända enligt ISO 14001, det internationellt erkända miljöledningssystemet.

     
 

Kärnan i vår verksamhet är att tillhandahålla kvalitetsprodukter som förbättrar offentliga platser, trafiksäkerheten och skyddar miljön. Dessa produkter hjälper kommuner, företag, skolor och våra andra kunder att jobba på sin miljöpåverkan.

 

Där det är möjligt utformar och tillverkar vi våra produkter med hjälp av återvunna och återvinningsbara material. Vi letar ständigt efter nya hållbara tekniker och tillverkningsprocesser så att vi kan uppnå detta. De allra flesta av våra produkter är tillverkade och monterade i Storbritannien vilket bidrar till att koldioxidutsläppen minimeras.

 

Vi investerar i produkter för en renare framtid. Vid tillverkning av en ny produkt så tar vi i akt att den ska vara miljövänlig under hela sin livstid. Vår Rebound Signmaster LED kollektion består av energieffektiva, lågvolts LED-lampor med 6 watt. Detta innebär en minskad energiförbrukning på cirka 89% jämfört med lysrörsbelysning. Rebound Signmaster LED kräver mycket färre inspektioner och underhåll vilket i slutändan innebär mindre kostnader och miljöpåverkan för kunden.

Våra Arbetsmetoder

Företags resplan uppmuntrar de anställda att delta i video- eller telefonkonferenser i stället för att besöka leverantörer och kunder. Vi är också i färd med att ersätta företagets fordon med hybridbilar och för närvarande har vi 15 st som används i företaget. Detta har hjälpt oss att minska Co2-utsläppet med ca. 32 ton koldioxid per år.

Vi fortsätter att minska vårt pappersavfall genom att betona vikten av e-post användning i stället för postkommunikation och onödiga pappersutskrifter. Vår avfallshanteringsprocess uppmuntrar de anställda att minska, återanvända och återvinna - med hjälp av våra egna fantastiska återvinningsstationer.

Under hela vår leveranskedja betonar vi vikten av att köpa varor som har minimal inverkan på miljön och som undviker utnyttjande av individer, samhällen och organisationer.

Våra Byggnader

Vårt nya Innovations- och Exportcenter har vunnit Blackpools kommunala design pris 2010 för byggande med solskyddande fönster som sparar nerkylning av byggnaden under sommaren. Byggnaden fick även erkännande för sitt smarta sätt att använda den uppvärmda luften inomhus till att värma vattnet i byggnadens ledningar.

Byggnaden konstruerades för att vara 30% effektivare än den förra. Luftläckage standarden har även testats och det visade sig att den nya byggnaden har en energiklass som är 20% lägre än andra standard kontorsbyggnader. Vår vatten och el förbrukning följs upp regelbundet.

I januari 2016 installerade vi ett 30KWp PV solsystem på taket av Glasdon House. De 120 solpanelerna genererar runt 25,000kWh el per år. Efter installationen av systemet har mängden el som byggnaden har importerat från det nationella elnätet minskat med cirka 40%. Överskottet av förnybar el som produceras av solpanelerna exporteras direkt tillbaka till det nationella nätverket.

I augusti 2018 slutförde vi en 21,000ft² förlängning av vårt Varuhus 3. Inkluderat på den nya produktions- och förvaringsanläggningen var ett 157KWp PV solsystem bestående av 584 solpaneler på 270KW vardera. Efter installationen har systemet genererat cirka 310,000KWh el.

I november 2019 installerades ytterligare 666 solpaneler på taket av Varuhus 3. Detta gav oss ytterligare 180KWp solpaneler och ökade byggnadens totala kapacitet till 337KWp. Detta system drivs av de senaste SolarEdge-inverterarna, och sedan installationen har systemet genererat 160,000KWh el.

Efter att solpaneler först installerades hos Glasdon har de genererat runt 590,000KWh el och förebyggt runt 420 ton CO²-utsläpp. Varje år genererar panelerna runt 320,000KWh el vilket sparar ca. 226 ton CO²-utsläpp. Överlag använder Glasdon 55% av den el som solpanelerna genererar, medan den resterande delen på 45% skickas tillbaka till det nationella elnätverket där andra kan använda den. Under den förväntade livslängden på 25 år förväntas panelerna minska CO²-utsläppen med mer än 5000 ton.

Utöver de hållbara förbättringarna av våra faciliteter i Storbritannien har vi även uppgraderat ljussystemen i vårt isolerade varuhus i Virginia, USA, till att vara T5.

The Green Web Foundation