Kärlskåp för avfallskärl

Glasdon kärlskåp är perfekta för att dölja stora soptunnor och kommersiella avfallscontainrar med stor kapacitet, i områden där avfallsmängden är extra hög. Kärlskåp ger ett säkert skydd för containrar på upp till 1 280 liter.

Behöver du hjälp? Hitta den mest populära produkten för DIN verksamhet.

Med hjälp av en avfallsbehållare med stor volym kan du reducera hur ofta containrarna behöver tömmas utan att det blir överfullt.

Låsbara och tillverkade av hållbara material; våra kärlskåp innebär en säker lösning med lågt underhållskrav för effektiv avfallshantering utomhus, med en lång livslängd.

Våra kärlskåp är perfekta för gator och offentliga miljöer med mycket trafik. De kan kundanpassas och är enkla att identifiera för att samla in en stor mängd avfall. En del modeller erbjuder även alternativa inre containrar, såsom containrar i metall och säckhållarsystem.

Varje skåp har särskilt formade öppningar och grafik i starka färger för att se till att avfall återvinnes korrekt och hamnar i rätt avfallsström.

Prata med oss idag. Alternativt kan du titta närmare på hela utbudet av Glasdon återvinningskärl för källsortering utomhus och papperskorgar för utomhusbruk.

The Green Web Foundation