Hem    Sandlådor och gruslådor    Sandspridare - bogserad

Sandspridare - bogserad

Glasdon producerar en rad bogserade sandspridare för att kunna sprida både blöt och torr sand, salt eller grus. De lämpar sig för användning i städer och stadskärnor, sjukhus eller små och medelstora industrianläggningar.

Våra tunga och hållbara sandspridare har konstruerats och testats fär att tåla ogynnsamma väderförhållanden. De finns i en mängd olika storlekar för att kunna bogseras av fyrhjulingar, personbilar, traktorer, skåpbilar och lastbilar. Vi erbjuder även ett komplett utbud av snöskyfflar, sand- och gruslådor och ävrig utrustning för säker vinterväghållning.