Nyheter

Nedräkning till COP26: Vad är det och hur påverkar det mig?

‘Förena världen för att tackla klimatförändringarna’*

Jorden målad på två händer med himlen som bakgrund.


Mellan den 31 oktober och 12 november kommer EU och 196 länder att samlas i Glasgow, Skottland, för att hantera klimatförändringarna. Med ordförandeskapets överförande till Storbritannien för den 26:e klimatkonferensen, syftar de till att inspirera och påskynda klimatåtgärderna.*

Med det första 2020-datumet för COP26 avbrutet på grund av Covid-19, vänder alla blickarna mot den omplanerade konferensen. När det närmar sig utforskar vi de vanliga frågorna och, undersöker vad COP26 är och hur det påverkar oss alla.

Så, vad betyder det?


COP, som står för partskonferensen, betecknar FN:s ramkonvention om klimatförändringar mellan 197 parter (UNFCCC) från 1994, där alla parter enas om att träffas årligen för att diskutera och agera mot klimatförändringar. COP26 representerar den 26:e upplagan av dessa diskussioner och följer COP25, som hölls i Madrid 2019. Samtalen är bland världens största internationella möten, och Storbritannien, i partnerskap med Italien, tar ordförandeskap över samtalen 2021.*

Grön CO2-symbol på en vit bakgrund.

Vad är klimatförändringar?


Klimatförändringar är den beständiga förändringen av globala temperaturer och väderförhållanden. På grund av utsläpp av koldioxid och växthusgaser, sker klimatförändringar när de globala temperaturerna stiger, vilket orsakar förändringar i vädermönster.*

Vad händer vid COP?


COP samtal delas in i två zoner: den Blå Zonen och den Gröna Zonen.

Den Gröna Zonen finns för allmänheten och är värd för olika evenemang, utställningar, aktiviteter och demonstrationer kring ämnet klimatförändringar.*

Den Blå Zonen finns för nationella delegationer, organisationer eller organ med anknytning till FN, ideella observatörer eller registrerade personer som jobbar för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).*

COP26 representerar ett klimax för klimathändelser som arrangeras av Storbritannien under deras ordförandeskap, med början på The Climate Action Summit den 12 december, 2020.*

Vem kommer vara där?


Världens ledare, förhandlare och regeringsdelegater kommer delta på konferensen, tillsammans med volontärer och representanter från organisationer, företag, media och ideella organisationer.

Vad är målen?


Sammantaget är målet för COP26 att tackla klimatförändringarna. Detta mål delas dock upp i mål och faser:

En apa i sin naturliga miljö.
  • Uppnå ett globalt noll-netto i mitten av seklet

  • Hålla temperaturökningen till 1,5 grader

  • Skydda naturliga livsmiljöer och samhällen

  • Mobilisera den finansiering som krävs för att uppnå målen

  • Förenas för att möta klimatförändringens utmaningar*

Varför är denna konferens så viktig?


Jämfört med tidigare COP-konferenser har COP26 en tydlig angelägenhet. Inte enbart för att klimatförändringarna har svängt från ytterkanten till ett ämne av hög global betydelse, utan även för att den 26:e upplagan av konferensen kommer att bevittna granskningen och förfiningen av Parisavtalet.

Vad är Parisavtalet?


Parisavtalet som uppstod 2015 vid toppmötet COP21 i Paris, övervakade översåg att 191 parter ingick i ett juridiskt bindande avtal för att hantera klimatförändringar. Parisavtalet, i likhet med COP26, syftar till att minska växthusgaser globalt, begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader och mobilisera finansiering till de länder som påverkas av klimatförändringar.

Som en del av avtalet gick alla deltagande länder med om nationella bestämda bidrag (NDC), som genomförde vart lands åtagande att anta sina nationella klimatplaner tidigare.*

Tre högar med mynt, som ökar i storlek, med växter som växer upp ur toppen av var hög.

Varför spelar det någon roll? Hur påverkar det mig?


Klimatförändringar påverkar alla. Om den globala temperaturen stiger högre än ytterligare 1,5 grader, förutspår experter allvarliga effekter, allt från smältande istäcken till exponering för dödlig värme.

Genom att förhindra att den globala temperaturen överstiger ytterligare 1,5 grader, även om det fortfarande kommer bli negativa effekter, blir kännbarheten av sådana, mindre kritiska, och skulle innebära en lägre risk för allvarliga väderhändelser, brist och utrotning av djur.*

Vad är nästa?


Efter toppmötet COP26 kommer åtagandet att hantera klimatförändringen att omfatta ännu mer ambitiösa planer för att rätta till och motverka de negativa effekterna av utsläpp.

Med talare från University of Oxford, People, Planet Africa och BBC Radio förenas forskare, aktivister och beslutsfattare för ett online-evenemang efter COP26 för att analysera COP26 diskussioner, länders engagemang, politiska avtal, klimatförändringar och andra ämnen. Ett gratis evenemang, Efter COP26, Vad händer sedan? Panelens huvudmål kommer vara att utvärdera COP26-konferensen, dess misslyckanden, framgångar och planen framåt.

Eftersom COP-konferenserna är årliga och ordförandeskapet växlar mellan regionerna varje år, kommer Egypten, som det ser ut nu, att ta över ordförandeskapet för COP27.*


Resurser


COP Förklarat

Parisavtalet

Engagera dig

Efter COP26, Vad händer sedan?Referenser

*https://ukcop26.org/
*https://ukcop26.org/
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/what-is-climate-change
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://ukcop26.org/cop26-goals/
*https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement
*https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://www.reuters.com/world/africa/egypt-selected-nominee-host-cop27-climate-talks-us-envoy-kerry-2021-10-02/

den 13 oktober 2021
The Green Web Foundation