Nyheter

Vintern är på väg: 4 sätt att förbereda platser och lokaler.

Tre bilar med snö


Vi vet att förberedelse är nyckeln till att hantera riskerna med is och snö. Så, nu när vintern närmar sig, har vi sammanställt fyra enkla steg för att ge sinnesro och hjälp med planering av vinterriskhantering.

Steg Ett – Skapa: En checklista för vintersäkerhet.


En checklista för vintersäkerhet

Att skapa en checklista är en viktig del för att förbereda ditt företag för det barska vintervädret. En lista gör det lättare att beräkna längden på förberedelserna samtidigt som kontrollen av flera samverkande uppgifter blir mer hanterbar.

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda är säkra när de är på jobbet. När kombinationen av mörker, fukt och kallare väder sammanfaller under vintern, skapar de tuffare förhållandena ytterligare riskfaktorer och ökar därmed risken för olyckor inom och utanför arbetsplatsen.

Så, vad bör en checklista innehålla?

Ange roller och ansvar

En grundläggande del av en vinterhanteringsplan är att se till att alla anställda känner till sina roller och sitt ansvar, samt att de som arbetsgivare tar hänsyn till medarbetarens förmåga att utföra uppgiften. Genom att delegera ansvar till lämpligt utbildad personal elimineras risken för att uppgifter missas och främjar en smidigare drift. Men det finns saker att tänka på när du tilldelar roller och ansvar.

 • Är personalen tillräckligt utbildad för att fullfölja uppgiften?
 • Är personalen medveten om sina roller och ansvar?
 • Stämmer personalens tillgänglighet och arbetstid överens med de uppgifter som krävs?
 • När hölls den senaste vinter-genomgången? Behöver ditt företag en uppdaterad genomgång?
 • Är kommunikationen inom företaget effektivt?

Kontrollera väderprognoserna

Det bästa sättet att förbereda din arbetsplats för ankommande snö och is är att planera och övervaka temperaturer. Att hålla sig uppdaterad med väderrapporter och hantera avisningsplaner och rutiner i god tid kommer bidra till att minska risken för arbetsplatsolyckor.

Snöiga fotspår

En prenumeration på SMHI eller en väder-app är kanske det lättaste sättet att övervaka nära förestående väderförhållanden, men att använda sig av en väderstation kan också vara en bra lösning.

Identifiera högriskområden

Som beskrivet i Arbetsmiljöverkets hälso- och säkerhetsavsnitt, en arbetsgivare undersöka, bedöma och åtgärda de risker som utgör ett hot mot de anställda.* Varningssymbol Eftersom snö och is utgör en hög risk för olyckor, är det viktigt att identifiera riskområden och framställa rimliga planer för att åtgärda sådana risker för att hålla personalen säker och för att säkra att verksamheten fortsätter att fungera. Gångvägar, trottoarer, vägar på området och dörröppningar är viktiga områden där mycket personal kommer befinna sig. Beroende på din arbetsplats kan det dock finnas andra områden att tänka på. Efter att ha identifierat riskområden, förbered en handlingsplan, inklusive avisning, sandning eller snöskottning för att förhindra och minska risken för olyckor.

Verifiera utrustningens behov / underhåll

Att se till så att du har rätt och väl underhållen utrustning är absolut nödvändigt för att fullborda en handlingsplan efter att ha identifierat riskområden. Tillgång till rätt utrustning kommer inte bara göra uppgiften snabbare och effektivare, Snö spade plöjning genom snön det kommer även minska risken för den anställde som utför uppgiften.

Snöskyfflar och truckplogar, halkskydd för skor, sandspridare, och grus kan alla hjälpa till och deras design gör dem idealiska för en effektiv och säker lösning av uppgiften. Dåligt underhållen utrustning kan ge många problem. Det kommer inte bara göra det svårare att utföra uppgifterna, men kan även öka risken för personalen, eftersom maskinen kan vara felaktig och farlig.

För att upprätthålla en opåverkad arbetsplats, säkra att all utrustning uppfyller sina servicedatum och åtgärda eventuella problem som kan uppstå.

Steg Två – Välj: Bergsalt eller issmältning?


Det finns flera skillnader mellan issmältning och bergsalt, och beroende på arbetsplatsens avisningskrav kan det ena ha en bättre effekt än det andra.

Bergsalt

Bergsalt, som främst består av halit, tränger in i is och snö och upplöses för att skapa en saltlösning. Eftersom lösningens fryspunkt är lägre än vatten, börjar det smälta isen.

Issmältning

Även om issmältning i huvudsak består av magnesiumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och kaliumklorid, kan den ha lite olika sammansättningar beroende på tillverkaren. Denna kombination skapar en process med fryspunktsdepression, som i likhet med bergsalt löses upp.

Smältande is

Men med en lägre fryspunkt än bergsalt, ger saltlösningen som produceras av issmältning en längre hållbar lösning för att matcha svårare väderförhållanden.

Både bergsalt och issmältning bör förvaras i en sandbehållare för att skydda produkterna från väder och vind och göra dem lättare att hitta.

Steg Tre – Kontrollera: Utrustningsbehov.


Som beskrivet I checklistan är en viktig del av vinterplaneringen att se till att arbetsplatsen har rätt utrustning för att uppnå vinterberedskap. Efter att ha identifierat riskområden kan det bli uppenbart att avisning eller snöröjning i varje zon skulle vara för komplicerat eller farligt för tillgänglig personal. Att införskaffa lämplig utrustning kan hjälpa.

Snöskyffel

En snöspade kan underlätta uppgiften att rensa mindre mängder snö och är bekvämare än en vanlig spade. Ett lättare alternativ, en snöskyffel är mångsidig och speciellt utformad för användning i kallare, hårdare väder.

Den yta som behöver röjas avgör till stor del storleken på den snöspade som krävs. För mindre områden är Snöskyffel Digga™ eller Snöskyffel Snöwspade™-teleskopisk idealiska och erbjuder kraftfulla lösningar för snöröjning, med minimala krav på lagringsutrymmen.

För större områden är Snöskyffel på hjul Snowscoop™ lämplig och ger en enkel och snabb lösning för borttagning av snö från gångstigar och parkeringsplatser.

Saltspridare

En saltspridare är ett verktyg för att skydda arbetsplatser mot frost, is och snö. Med en spridningsbredd på 3-7 meter är en saltspridare idealisk för större områden och säkerställer snabb och effektiv grusfördelning. Med balanserad viktfördelning är enheterna lättmanövrerade och minskar risken för personalen som undviker den konstanta ryggböjningen vid manuellt spridande eller den armstyrka som krävs för att skotta snö.

Två glasdon salt spridareTvå glasdon salt spridare

Saltspridarna finns som en handdriven eller bogserad enhet med varierande kapacitet och är byggda med hållbarhet i åtanke och kan enkelt hantera isiga och snöiga områden.

För att lära dig mer om saltspridare, lär vår guide: Glasdons guide till salt/sandspridare.

.

Grit och Gruslådor

Att säkerställa en tillräcklig tillförsel av bergsalt eller issmältning kan göra en avsevärd skillnad när man överväger säkerheten på jobbet. Bäst förvaring sker i gatusandlådor och sandbehållare, som säkerställer att gruset inte förstörs av väderförhållandena samtidigt som den är försedd med en öppning som gör det möjligt att använda båda händerna när du fyller eller tömmer tunnan.

Glasdon grus tunnor

Gruslådor finns med varierande kapacitet, allt från 90 liter till 800 liter, och erbjuder ett säkert skydd av grynsalt och tål barskt väder. Större behållare som Sandbehållare Orbistor™ 800L har gaffeltruckplatser för enkel transport mellan platser.

Halkskydd för skor

Ett ofta underskattat inslag av vinterberedskap är halkskydd för skor en säkerhet när du går över isiga ytor. Med härdade stålspikar och spiraltrådar i hårdmetall passar halkskydd till skor för snöig och isig terräng, är lätta att flytta och kräver lite underhåll eller lagring. Med sjunkande temperaturer och snö på ingång kan isgreppen säkerställa säkerhet under fötterna, när personalen utför vinterförberedelser och även när de rör sig på arbetsplatsen efteråt.

Steg Fyra – Bevara: utrustning, väg- och stigunderhåll.


Checklistan är komplett, verksamheten blomstrar och personal och besökare kan röra sig säkert med låg olycksrisk, men hur är det med framtiden? Underhållning av utrustning och anläggningar är inte bara kostnadseffektivt, eftersom det minskar krav på återköp eller reparation av defekta enheter, utan det säkerställer också att arbetsplatsen kan fortsätta sin verksamhet utan att påverkas av snöoväder eftersom tillförlitlighet och prestanda av utrustningen är avgörande.

Vinterutrustningstjänster säkerställer att alla enheter kontrolleras och rengörs noggrant, och om något behöver lagas, kommer reservdelar att monteras och testas för att garantera en robust och långvarig produkt.


Bästa tips


  Vänta inte på vädret, eller att snön ska falla innan du agerar.

  Prenumerera på SMHI:s webbplats eller ladda ner en väder-app för att spåra väderförhållanden.

  Bergsalt fungerar inte direkt och kräver tid för att lösas upp. Lägg ut grus tidigt på kvällen, innan frosten lägger sig, eller tidigt på morgonen med tillräcklig tid innan personal och besökare anländer.

  Prioritera alla trafikerade gångstigar, gångvägar och vägar som identifierats som högrisk.

  Prioritera utomhusbroar och övergångar på plats eftersom de sannolikt kommer frysa först.

  Applicera en tillräcklig mängd grus på sluttningar, trappsteg och ojämna vägar eftersom dessa har en högre riskfaktor än plana ytor när de är isiga.

  Avled fotgängare och trafik tills vägar är säkra och gruset har haft tillräckligt lång tid på sig för att lösas upp.


Produkter för halkbekämpning


Resurser


SMHI

Arbetsmiljöverket - Hälsa och säkerhet på jobbet

den 14 oktober 2021
The Green Web Foundation