Design Process
Design Process
Från idéer... till verkliga lösningar.

Produktutveckling har varit en avgörande faktor genom hela vår historia.

Våra produkter är skapta och utformade för att motstå de många yttre påverkningarna i naturen.

Vi förbättrar kontinuerligt vårt produktutbud och breddar vägen på marknaden genom att införa nya unika produkter.

Tillsammans med vårt innovativa designteam, vill vi ge verkliga lösningar för att tillmötesgå dina behov.

Research & Customer Focus

FORSKNING & KUNDFOKUS

Produktinnovation börjar med att vår forsknings- och utvecklingsenhet utforskar nya produktidéer och undersöker vad marknaden behöver. Vårt säljteam ger bakgrundsinformation och en inblick i de utmaningar som våra kunder står inför. Vi besöker också våra kunder för att samtala och se hur vi kan hjälpa till för erbjuda produker som passar behovet och underlättar kundernas liv.

Developing a Concept & Design

UTVECKLA FORM & DESIGN

Med forskning och kundfokus i åtanke jobbar vårt designteam i vårt specialbyggda Innovation Centrer med att utveckla konceptidéer. Alla designer går igenom ett antal koncept och genomförbarhetsdiskussioner, tillsammans med ständig återkoppling från kunder.

Model Sampling & Tooling

MODELL EXEMPEL & VERKTYG

När Glasdon-teamets formgivare och produktutvecklare är nöjda med ett koncept, görs ett antal olika modeller med hjälp av 3D-modellering och CAD-system. Dessa modeller presenteras och visas till vårt säljteam och kunder. Det kontroleras sedan för passform, funktion och tillverkning innan de lämnas över till verktygsmakare som står redo så att verktygsproduktionen kan inledas.

Quality Testing

KVALITETSTEST

Alla Glasdon-produkter tillverkas av material som genomgår hårda kvalitetskontroller, för att garantera en konstant hög standard till våra kunder. Testerna innefattar service, miljö, vandalism och hållbarhet. Innan produkterna godkänns patenteras dem och blir CE-märkta där det krävs.

Stocked & Launched

I LAGER & LANSERAT

Vår verksamhetsavdelning ser till att alla nödvändiga komponenter finns i systemet att beställa för att skynda på produktion och förenkla lagerhållning av produkter. All relevant litteratur om produkten dokumenteras innan produkten namnges och fotograferas för att sedan lanseras till våra säljteam och kunder!

Continued Support

FORTSATT STÖD

Livscykeln för våra produkter slutar inte när produkten lanseras. Vår försäljningsteam och tekniska avdelning finns till hands för att kunna hjälpa våra kunder med reservdelar som kan behövas.

The Green Web Foundation