Nyheter

Sopsortering på järnvägsstationer

ScotRail är företaget som sköter samtliga tågtrafiken i Skottland. ScotRail är ett ledande skotska företag med ett brett spårnät samt hundratals järnvägsstationer runt om i landet.

Medvetet om sitt samhällsansvar började ScotRail undersöka möjligheten att implementera ett synligt återvinningssystem på sina perronger mer än ett år sedan. Företaget kontaktade Glasdon i Storbritannien och arbetade med oss och Stiftelsen ”Zero Waste Scotland” för att genomföra ett pilotprojekt vid 19 större stationer runt Skottland.

Återvinningsbehållare och papperskorgar på perronger är ett känsligt säkerhetsproblem i Storbritannien. ScotRail rekommenderade användning av Glasdon:s C-Thru™ och Orbis™ återvinningskärl på framstående platser runt perrongerna. Den genomskinliga konstruktionen av behållarna gör det möjligt för ScotRail att maximera personalresurser: personalen ser direkt när papperskorgarna är fulla och behövs tömmas.

Nicole Tyson, miljöchef på First ScotRail Ltd., säger: "Behållarna installerades på 20 stationer och eftersom återvinningssystemet visar sig framgångsrikt, har vi för avsikt att implementera det här på ytterligare stationer inom det närmaste året. Kunderna kan nu återvinna avfall som tidigare skulle ha gått till deponi. Sedan lanseringen av projektet har vi fått massor av förfrågningar från både personal och kunder om behållare till andra stationer, och även en del parlamentsledamöter har begärt behållare till sin lokala tågstation."

För att prata med oss om vårt mångsidiga utbud av papperskorgar och sopsorteringsbehållare för såväl inom- som utomhus, ring 031-895 880, skicka ett meddelande till forfragan@glasdon.com eller tala direkt med oss på vår Live Chat på denna webbplats.

Sopsortering på järnvägsstationer
den 17 mars 2014
The Green Web Foundation