Nyheter

Rökförbud utökat till offentliga utomhusplatser i Sverige

Papperskorgen Electra är en stilig behållare

Den 1 juli 2019 introducerades en ny lag (2018: 2088)* i Sverige gällande tobak och liknande produkter. Lagen innebär att det existerande rökförbudet utökas för att inkludera fler utomhusmiljöer, inklusive entréer till offentliga byggnader och utomhusområden så som butiker, restauranger, caféer, lekplatser och sjukhus.

Ägarna av sådana platser har ett ansvar att säkra efterlevnad av de nya reglerna bland deras kunder. Detta inkluderar det utökade kravet att ha tydliga skyltar som informerar kunderna om rökförbudet. Rökarna själva bär inte ansvaret och det är operatören som kan få böter från lokala myndigheter för brist på efterlevnad.

Lagen har som syfte att begränsa hälsoriskerna och obehag associerade med tobaksprodukter och liknande produkter.

Vad betyder detta för företag?

Arbetsgivarna ansvarar för att säkra att deras personal inte utsätts för tobaksrök eller utsläpp på arbetsplatsen.

Rökning kan på serveringsplatser som restauranger och caféer tillåtas i separata rum som endast är tillägnade rökning.

Ett rökrum måste bestå av en mindre del av serveringsytan och måste finnas där kunder inte måste passera rummet. Mat och dryck och liknande produkter och aktiviteter tillåts inte i rökrummet. Ventilering måste leva upp till aktuella standarder för att få ha ett rökrum, för att säkra att utsläpp inte påverkar den bredare miljön.

Tillägna ett område för rökare

För att säkra efterlevnad av det utökade rökförbudet rekommenderar vi att tillägna ett slutet område för rökning, till exempel ett rökrum. Detta fungerar som en rökkontrollmekanism och gör det möjligt för dig att samla in cigarettfimpar på koncentrerade områden. Genom att erbjuda en komfortabel miljö med askkoppar uppmuntras anställda och kunder att faktiskt använda dem.

Designerade rökområde

Ett designerat rökrum skapar även en säkrare miljö. Felaktigt slängda fimpar kan snabbt bli en brandfara, vilket är varför ett säkert system för att göra sig av med aska och fimpar i specialdesignade behållare är så viktigt.

Ytterligare säkerhetsåtgärder kan tillföras i form av röklindrande askkoppar med det unika systemet SmokeGuard™.

Några modeller i vårt utbud av askkoppar är utrustade med systemet SmokeGuard™ för att på ett effektivt sätt minimera risken för att en brand uppstår så väl som att reducera mängden rök som frigörs.

Skapa ett effektivt rökrum eller designerat rökområde

Att välja rätt askkoppar är nyckeln till att hålla rökrum och designerade rökområden rena.

Vägghängda askkoppar är det perfekta valet för rökområden i mindre storlek medan fristående askkoppar, så som Ashguard SG™, är perfekta för större rökområden där det vistas mycket folk.

Alternativt finns även en kombinerad papperskorg med askkopp, så som Integro™ City. Den kan skryta med en 35-liters papperskorg med askkopp, en perfekt 2-i-1-lösning för korrekt bortskaffande av både cigarettfimpar och annat skräp.

Vi erbjuder även skärmtak som kan kombineras med våra askkoppar för att skapa en säker designerad yta för rökning.

 
 
 
Papperskorg med askkopp Integro City™  

Papperskorg med askkopp Integro City™

  • Kan rymma upp till 1 750 cigarettfimpar
  • 2-i-1, en kombination av askkoppar och papperskorg
  • 2 askkopar för enkel åtkomst
  • Strömlinjeformad med ett smalt fotavtryck
Lär dig mer
 
 
 
Fristående askkopp Ashguard SG™  

Fristående askkopp Ashguard SG™

  • Kan rymma upp till 3 500 cigarettfimpar
  • SmokeGuard™ rökdämpningssystem
  • Robust och väderresistent konstruktion av Durapol-material
  • Säkerhetskablar som förhindrar otillåten borttagandet av dörren
  • Ankarbultar levereras som standard
Lär dig mer
 
 

Glöm inte – vi kan skräddarsy dina askkoppar och papperskorgar för att säkra att enheterna passar perfekt i din företagsmiljö.

Spana in vårt utbud. Vi är säkra på att vi har något som passar dig. Begär ett prisförslag nu eller kontakta oss i dag!


*https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/nya-rokfria-miljoer/

den 30 augusti 2019

 Detta kanske också intresserar dig..

Integro City™ askkopp-/avfallsbehållare

 Senaste nyheterna

Glasdon Jubilee™ Duo 220: Kombinerar det bästa av två världar
Framtiden för hållbara sittmöbler
Att vidta åtgärder mot matavfall
Sortera skräp & spara plats med nya stapelbara återvinningskärl från Glasdon
Se allt

 Relevanta frågor

Hur väljer jag askkopp?
Se allt
The Green Web Foundation