Nyheter

Nu börjar en ny era inom avfallshanteringen med Origin™

Huvudbild på Origin™-serien

Att ta till sig kraften i miljömedvetna produkter är viktigt, särskilt i dagens avfallsmedvetna värld. Detta framgår tydligt av det utbredda antagandet av principer för cirkulär ekonomi i statliga och organisatoriska strategier, vilket tyder på ett kollektivt erkännande av vikten av att hålla material i bruk så länge som möjligt.

Med detta i åtanke ville vi se till att våra senaste produkter förkroppsligar andan av miljöansvar och markerar början på vårt nästa hållbarhetskapitel.Anpassa din avfallshantering till dina miljömål genom att använda Origin™ Curve 110 och Origin™ Horizon 110 - två banbrytande 110-liters papperskorgar tillverkade av 86% återvunnet material och helt återvinningsbara efter en lång livslängd. Dessa soptunnor är utformade med hållbarhet i åtanke och är idealiska för kommuner och anläggningar inom fritidssektorn som vill utveckla sin avfallshantering.


Divider

Hållbar synergi

Hög andel återvunnet material

Illustration av 86% återvunnet material

Båda modellerna har 86% återvunnet material i sin design. Genom att sträva efter en hög andel återvunnet material minskar vi aktivt efterfrågan på råmaterial, vilket i sin tur minskar användningen av deponier och främjar en cirkulär ekonomi.


Helt återvinningsbar lösning i slutet av sin livscykel

Förutom att de är tillverkade av återvunnet material, betonar papperskorgarna hållbarhet ytterligare genom att vara 100% återvinningsbar i slutet av en lång livslängd. Till skillnad från andra produkter som kan ha begränsad återvinningsbarhet eller kräva särskilda metoder för återvinning, är båda modellerna konstruerade för enkel demontering och kan återvinnas med standardteknik.


Vandalex™ hörnstolpar

Dessa hörnstolpar är konstruerade för att vara starka och motståndskraftiga och ser till att behållaren klarar den dagliga användningen i krävande miljöer och ger enastående prestanda och tillförlitlighet under en längre livscykel.


Enviropol™ väggpaneler

Enviropol är ett 100% återvunnet material som huvudsakligen tillverkas av konsument- och industripolyetylen. Förutom sin miljövänliga sammansättning är Enviropols väggpaneler konstruerade för att ge hållbarhet och motståndskraft i krävande miljöer. Panelerna behåller sin integritet och strukturella stabilitet, oavsett om de utsätts för tuffa väderförhållanden, tung användning eller potentiell vandalism.


Trekantslås med nyckel

Detta unika lås ger en robust och säker stängningsmekanism som avskräcker obehörig åtkomst och förhindrar manipulering eller stöld av innehållet. Det är särskilt utformat för att vara lätt att använda, vilket gör det enkelt att öppna och stänga.


Origin-serien finns också i återvinningsvarianter med Återvinningskärl Origin™ Horizon 110 och och Återvinningskärl Origin™ Curve 110. Båda kan ta emot olika avfallsfraktioner så som: pant, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar och tidskrifter. Dessa levereras med med dedikerad A4 PETG-affischhållare med grafik och ett urval av olika inkastöppningar.


Möt Horizon

Horizon har en klassisk design med en platt Enviropol-topp som kompletterar karossens stil. Dessutom har den fyra rymliga öppningar, vilket gör det enkelt att slänga avfall från alla håll.

Papperskorg Origin™ Horizon i en lantlig miljöOrigin Horizon sopsorteringsbehållare för mixad atervinning i en lantlig miljö


Möt Curve

Curve har en mer modern design med en robust kupolformad huv i Durapol™ som förhindrar att skräp och regnvatten samlas på ytan. Samtidigt ger två stora inkastöppningar på vardera sida snabb och bekväm åtkomst från båda hållen.

Origin Curve återvinningsbehållare för mixad atervinning i stadsmiljöPapperskorg Origin™ Curve i stadsmiljö


Inbyggd hållbarhet

Genom att använda 86% återvunnet material och 100% återvinningsbarhet efter en lång livslängd, bidrar Origin-serien till att främja...

Arrow Bullet Point

Bevarande och hållbart nyttjande av resurser

Genom att minska efterfrågan på naturresurser som timmer, mineraler och fossila bränslen, vilket i slutändan bevarar naturresurserna och minskar miljöpåverkan från utvinning och bearbetning.

Arrow Bullet Point

Energibesparingar

Genom att minska energiförbrukningen under tillverkningsprocessen, vilket i slutändan minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Arrow Bullet Point

Minskning av avfall

Genom att minska mängden avfall som hamnar på soptippar, vilket i slutändan minskar belastningen på avfallshanteringssystemen och tar itu med angelägna utmaningar inom avfallshantering.


Divider

Om du behöver mer information om något av de ämnen som behandlas eller vill diskutera hur Origin-serien kan vara till nytta för dig, kontakta oss och prata med vårt team av dedikerade specialister idag.

den 23 april 2024
The Green Web Foundation