Nyheter

Lösningar för Återvinning av Matsvinn

Sverige slänger 1,2 miljoner ton matrester varje år.*

Trots våra bästa intentioner om att reducera mängden sopor är vissa organiska produkter som fruktskal, kaffesumpar och tepåsar oundvikliga. Men med en global uppskattning om 1,3 miljarder ton matsvinn finns det kanske mer vi kan göra?*

Var kommer matsvinnet ifrån?


I Sverige kommer majoriteten av matsvinnet från hushåll, matvarubutiker, produktion, catering och hotellbranschen.

Företag och arbetsplatser bör tittar närmare på att installera återvinningsbehållare för matsvinn i kök, matsalar och restauranger för att se till att mat som slängs hamnar rätt.

 
Behållare Nexus® Shuttle för insamling matavfall på restauranger
Behållare Nexus® Shuttle för insamling matavfall på restauranger
  • Stor inkastöppning & pedalstyrt lock
  • Gummifötter för stabilitet
  • Fácil y rápida de vaciar - reduce los problemas de manejo manual.
  • Innerbehållare av Durapol™ med hjul.
Mer information...

Vilka är fördelarna med att återvinna mat?


Det finns flera fördelar med att återvinna matavfall. Att samla in och återvinna matsvinn reducerar inte bara företagets skattepåfrestningar utan minskar även mängden växthusgaser som släpps ut, genom att matsvinnet inte hamnar på soptippen. Detta i sin tur reducerar mängden potent metan som uppstår under deponiprocessen.

Hur återvinns matsvinn?


Det finns två processer för att återvinna mat som slängts: kompostering och anaerob nedbrytning.

Kompostering:

Kompostering i behållare är processen att blanda matsvinn med trädgårdsavfall som komposteras i en behållare i upp till fyra veckor innan det flyttas till en utomstående behållare. Blandningen vänds där regelbundet under ytterligare tre månader. När processen är klar kan komposten användas för att behandla jord.

Anaerob nedbrytning:

Anaerob nedbrytning innebär att använda mikroorganismer för att bryta ner matavfall inuti en container. Processen skapar metan, men denna samlas in och omvandlas till biogas som återanvänds för att skapa el, värme eller bränsle. Slutprodukten kan även agera gödningsmedel.

Vad kan arbetsplatser göra för att minska matsvinnet?


Matsvinn är vanligt förekommande och, på grund av produkter som tepåsar, kaffesump och fruktskal, till stor del oundvikligt. Det finns dock processer som arbetsplatser kan implementera för att minska matsvinnet.

  • Utför en granskning av matsvinn

Genom att granska det skräp som produceras kan ett företag skapa sig en bättre bild av och bejaka det avfall det står för, och agera utefter de rekommendationer som granskningen kommer fram till för att förebättra källsorteringen.

  • Spåra matsvinnet

Att spåra matsvinn gör det möjligt för ett företag att se var maten kommer ifrån. På så sätt kan åtgärder implementeras som reducerar matsvinnet där möjligt.

  • Starta ett återvinningsinitiativ

När företaget har granskat sin avfallsproduktion och, där möjligt, reducerat mängden avfall är ett återvinningsinitiativ nästa steg för att minska matsvinnet. Företaget eller arbetsplatsen kan agera utefter rekommendationerna från granskningen och de insikter som spårningen av matsvinn lett till, och fatta meningsfulla beslut gällande storleken, typen och placeringen av återvinningsstationer.

  • Återvinningsbehållare för matsvinn
Papperskorg med brickställ Combo™

Att anskaffa matsvinnbehållare av olika storlekar, designer och färger, samt med lock för att förebygga oönskade dofter, har aldrig varit enklare. Behållare som Nexus® Shuttle för insamling av matavfall på restauranger innebär lämpliga lösningar för kommersiella kök, kaféer och matberedningsplatser i och med att de kan samla in upp till 60 liter matsvinn samtidigt som den lättviktiga strukturen minimerar risken för problem vid flytt och hantering. För externa ytor eller kök med stora produktionsmängder kan behållare som soptunnan Combo™ vara ett bättre alternativ. Med 140 liters kapacitet och stora öppningar kan Combo avfallsbehållare för catering hantera stora volymer matsvinn, medan luckan över öppningen förhindrar att oönskade dofter tränger ut.

  • Organisera avlägsnandet av matsvinn

Med två processer att välja mellan behöver de flesta matavfallslösningar organiseras och implementeras via en extern insamlare. För mindre matsvinnsproduktion är alternativet att skapa ett kompostområde på arbetsplatsens egen mark, vilket kan vara en lösning att tänka på.

Så vad händer härnäst?


Med ett återvinningsprogram igång och ett mål att reducera matsvinn där möjligt kan företag och arbetsplatser framgångsrikt minska mängden mat som slängs.

För hjälp att välja rätt matavfallsbehållare eller att skapa ett framgångsrikt återvinningsprogram, kontakta oss gärna idag.
Källor

*https://www.land.se/mat-dryck/sa-mycket-mat-slanger-vi-matsvinn-i-siffror/
*https://en.reset.org/global-food-waste-and-its-environmental-impact-09122018/

den 13 januari 2022
The Green Web Foundation