Nyheter

Glasdon presenterar sitt mål att nå Netto Noll före 2035

Som ett företag med stort engagemang att kontinuerligt minska vår inverkan på miljön är vi stolta över att säga att vi har lovat nå Netto Noll före 2035 (där del 1 och 2* ska nås före 2025).

Banner för Glasdons löfte att nå Netto Noll

Glasdon Group har som mål att demonstrera hållbart miljöarbete och vara en kämpe för socialt ansvar på alla sätt vi kan. En passion för miljön och våra lokala och bredare samhällen har inspirerat oss att integrera hållbara och etiska metoder i vårt dagliga arbete, något vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar.

Vi har investerat betydliga resurser under åren för att förstå vår inverkan på miljön, något som har resulterat i många förbättringar på våra byggnader och arbetsmetoder. Detta syns tydligt i vår hållbarhetsutveckling. Vi kommer att fortsätta att investera i och minska vår miljöpåverkan inom alla aspekter av vårt företag.

Vårt mål att nå Netto Noll är ett mål som inte kan underskattas. Vi har etablerat ett projektteam på ledningsnivå som ska kartlägga en tydlig väg framåt för hur vi kan nå målet, samt utsett projektteam som inkluderar personal från hela företaget.

Glasdon Groups grundare och talesman, Donald J. Sidebottom MBE, FCIHT, sa:

    “Som marknadsledare i vår bransch förstår vi det ansvar vi har att förbättra vår sociala inverkan och inverkan på miljön, och våra Netto Noll-mål är en stor faktor mot att uppnå detta. Vi har jobb att göra för att nå Netto Noll, men med rätt hängivenhet och erfarenhet är vi säkra på att nå vårt mål för 2035.
    Vi välkomnar utmaningen och ser fram emot att dela vår resa som ansvarstagande företag!”

Att satsa på att nå Netto Noll är något som har och kommer att påverka alla områden i vårt företag, inklusive lokaler, leveranskedjan, arbetsprocesser, distribution, med mera. Vi fortsätter att arbeta tillsammans med våra anställda, kunder och leverantörer för att se till att Glasdon leder vägen och tar alla möjligheter för att få ner utsläppsnivåerna och nå vårt mål om Netto Noll före 2035.

*Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard klassificerar ett företags växthusgasutsläpp i tre delar. Del 1-utsläpp är direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Del 2-utsläpp är indirekta utsläpp från inköpt energi.

den 21 februari 2022
The Green Web Foundation