Nyheter

Batteriåtervinning hos Volvo Powertrain

Med 8 000 anställda i Sverige, Frankrike, Nord- och Sydamerika är Volvo Powertrain världens största tillverkare av dieselmotorer. Volvo Powertrain Nordamerika är baserat i Hagerstown i Western Maryland och tillverkar bl.a. de D11-, D13- och D16-motorerna till Volvo och Mack Trucks i deras 1,5 miljoner kvadratmeter stora anläggning.

Volvokoncernen tar sitt miljöansvar på största allvar - Hagerstown har minskat sin miljöpåverkan avsevärt under det senaste decenniet och företaget fortsätter att leta efter nya sätt att förbättra sig.

Volvo Powertrain har tagit kontakt med Glasdon för att diskutera återvinning av elektronikavfall. En Glasdon rådgivare rekommenderade Nexus® 30 med väggmontering som den perfekta och diskreta lösningen. Behållarna används för att samla in mobiltelefoner och använda batterier efter typ. Sedan dess har Volvo Powertrain kompletterat miljöstationerna med behållare för CD och DVD.

Om du vill prata med oss om hur Glasdon sopsorteringsbehållare kan förbättra din arbetsplats, ring oss på 031-895 880, skicka en e-post till forfragan@glasdon.com eller använda chatt-funktionen på vår hemsida.

Batteriåtervinning hos Volvo Powertrain
den 23 april 2014
The Green Web Foundation