Nyheter

Banken med smart avfallshantering

Glasdon Europe AB har levererat till Nordea kundcenter i Uppsala, Sundsvall och Göteborg. Där använder man våra sopsorteringsbehållare Nexus® 100 och Nexus 50. Perfekt att ha i pentryt och kontorslandskap. Behållarna levereras med färganpassade grafik och inkast för tydlig sopsortering och är väldigt lätta att rengöra.

Genom att använda sopsorteringsstationer på deras kontorer, har Nordea kundcenter inte bara sparat på avfallshanteringskostnader, utan också minskat betydligt sin miljöpåverkan.

Om du vill veta mer om våra smarta lösningar för sopsortering, ring oss på 031-895 880, skicka oss et mejl till forfragan@glasdon.com eller använd LiveChat-funktionen på vår hemsida.

Banken med smart avfallshantering
den 25 april 2014
The Green Web Foundation