Nyheter

Återvinning med Returpack

Returpack är ansvarig för pantsystemet av burkar och PET- flaskor från drycker i Sverige. Det privatägda företaget förvaltar systemets finanser och organiserar returen av behållare för återvinning. Naturvårdsverket har satt hårda mål på 90% återvinning av burkar och flaskor - målet för aluminium uppnåddes 2010.

Glasdon arbetar i nära samarbete med Returpack för att erbjuda ett brett urval av behållare till uppsamlingsplatser. Återvinningsbehållarna finns tillgängliga i ett antal storlekar med valfri grafik samt inkastöppning. Glasdon återvinningsbehållare leder till tydligare och effektivare avfallshantering.

Genomskinliga behållare gör det lätt för operatörer att se när en behållare behöver tömmas och minskar ytterligare risken för att återvinningsmaterial skall blandas med annat avfall.

För att lära dig mer om våra mångsidiga återvinningsbehållare för både utom- och inomhus, ring 031-895 880, e-maila forfragan@glasdon.com eller prova vår LiveChat-funktion på den här sidan.

Återvinning med Returpack
den 17 juli 2014
The Green Web Foundation