F.A.Q

Guide till återvinning av batterier

högar med batterier

År 2019 såldes 205 000 ton portabla batterier inom EU.*

Tyvärr har bristen på kunskap om vad man gör med gamla batterier och hur viktigt det är att slänga dem på rätt sätt ökat risken för att giftiga ämnen släpps ut i miljön.

Visste du dessutom att många av komponenterna i vardagliga batterier kan återvinnas och återanvändas? De innehåller värdefulla material för produkter och produktionsprocesser i hela Europa.*

Lär dig mer om miljö- och ekonomifördelarna med att återvinna batterier.

Den goda nyheten är att vi kan vidta åtgärder, och med hjälp av butiker, företag, skolor och samhällen som erbjuder anläggningar för insamling av batterier är det betydligt enklare för alla att sortera och återvinna batterier i vardagen.

Starta ditt batteriåtervinningsprogram idag.

Vi har svarat på några av de vanligaste frågorna om återvinning av batterier för att hjälpa dig att introducera en batteriinsamling och ett återvinningsprogram för batterier.

 • Vilka batterier kan återvinnas?

Majoriteten av konsumentbatterier återvinns. Detta inkluderar: AA, AAA, C och D-celler.

Typer av konsumentbatterier som kan återvinnas

När det gäller uppladdningsbara nickelkadmium (NiCd)-batterier anses dessa innehålla farliga ämnen och MÅSTE som resultat återvinnas.

Andra batterier, som Litium Ion-batterier för datorer eller nickelmetallhydrid (NiMh) kan även de återvinnas.

År 2019 samlades 51% av portabla batterier som sålts i EU in för återvinning.*

Hjälp din organisation att återvinna batterier genom att dela information om vilka sorters batterier som kan återvinnas tillsammans.

 • Var kan vi återvinna våra batterier när vi väl har samlat in dem?

När ditt företag eller din skola har samlat in batterier för återvinning kan ni kontakta ert vanliga sophämtningsföretag för hjälp med korrekt avlägsnande av batterierna.

Om ni inte har ett existerande sophanteringsföretag kan en person inom organisationen utses för att ta batterierna till närmsta insamlingsplats för korrekt återvinning.

 • Vilken sorts container bör vi använda för att förvara de insamlade batterierna i?

Tekniskt sett kan ni använda vilken sorts dedikerad behållare som helst, alternativt ett batterirör, men det finns ändå några saker ni bör undvika:

 • För att gamla batterier inte ska läcka ut och blöta ner containern, satsa på en container av solida material.
 • För att undvika korskontaminering på grund av att annat skräp slängs i behållaren, välj en genomskinlig container där innehållet alltid är synligt.
 • Batteriholken C-Thru™
 • Batteriholken C-Thru™ är ett bra exempel på ett specialdesignat batterirör där man enkelt kan se innehållet, och tratten på toppen gör det svårt för batterierna att trilla ut.

Andra saker att tänka på...

 • Se till att behållarens storlek lever upp till efterfrågan och se till att alla batterier återvinns
 • Handtag för enkel tömning.
 • Tydliga färger som drar till sig uppmärksamhet till ditt återvinningssystem.
 • Grafik kan användas för att göra systemet mer iögonfallande och tydligt.

Andra toppråd för ett framgångsrikt återvinningsprogram för batterier...

sociala medier
 1. Berätta för alla om ditt batteriåtervinningsprogram. Kollegor, elever, samhällsgrupper och kunder. Sprid ordet och påminn dem regelbundet genom notiser, sociala medier och personalnyheter.

 2. Se till att din behållare för batterier är extra tydlig att se. Utöver att tillverka en serie lösningar för insamling av batterier erbjuder vi även möjligheten att anpassa toppen och höljet på behållaren med dekaler. Detta hjälper användarna att veta exakt vad som ska slängas i behållarna och förmedlar övrig information som till exempel pengainsamlingsmål eller fyllnadsnivåer.

 3. Se till att det är lätt att komma åt behållaren. Personalrum, gemensamma kontor eller vid ingången/utgången om du jobbar i butik. Ibland är det även en bra idé att flytta runt behållaren så att folk lägger märke till den.

 4. Var högljudd om dina prestationer. Se till att alla inom organisationen och samhället känner till att du har ett sätt att återvinna batterier på, för att uppmuntra folk att återvinna mera.

Spana in Glasdons utbud av batteriholkar för använda batterier och låt oss hjälpa dig att introducera ett återvinningsprogram idag.

Om du har några frågor eller vill tala med oss om möjligheterna för att anpassa våra produkter, livechatta gärna med oss online eller kontakta oss idag.Källa:

*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators

Ursprungligen postat 6 november 2019
den 14 februari 2022
The Green Web Foundation