F.A.Q

Hur viktig är grafiken och skyltning?

Att ha en klar, konsistent och synlig grafik och skyltning på återvinningsbehållare förbises ofta men det spelar en viktig roll i hur framgångsrik din återvinningstation blir. Enkel och tydlig grafik kan hjälpa till att förstärka ditt miljömeddelande samt att utbilda användarna av behållarna. Vi har sammanställt några tips för att hjälpa dig få ut det mesta av ditt avfallshanteringsprograms grafik och skyltning.


vanliga fragor om skyltar och grafik

Håll grafiken konsistent

Till en början kommer användarna att läsa bilder och text för att veta hur det ska sortera avfallet men med tiden så kommer dem att associera en viss färg eller bild med en viss avfallsfraktion. Det är därför viktigt att se till att du efter att har tilldelat en fraktion en viss färg/design håller dig till den. På detta sätt kommer användarna inte behöva läsa bilder eller text i längden, utan istället kan de se skyltningen och ögonblickligen kunna avgöra vilket material som sorteras.

TIPS: Vi gillar att använda grön färg för återvinningsbara ämnen, blått för papper och rött för aluminium.

Används bildspråk

Vi rekommenderar användning av bilder och inte enbart text på din återvinningsskylt. Människor lägger endast några sekunder på sitt beslut om vart de ska slänga sitt avfall, och hjärnan bearbetar en bild snabbare än en rad med text. Det är bäst att hålla bilderna simpla så att de kan ses, läsas och bli igenkända ifrån ett längre avstånd.

TIPS: Håll det enkelt – för mycket bildspråk eller text kan överväldiga eller förvirra användaren vilket kan resultera i att färre personer använder återvinningen.

Betona alla icke-standardiserade avfallsströmmar

Din organisation kan återvinna och samla in avfall som anses vara ovanliga eller unika, exempelvis solglasögon eller pizzakartonger. Om detta är fallet, bör du absolut se till att skylta tydligt med det annars finns risken att användarna inte är medvetna om att avfallsströmmen finns och tycker att avfallet då hör hemma i de vanliga soporna.

TIPS: Vi kan kundanpassa dina behållare för att lägga till de avfallsströmmar du behöver, lägga till icke-standardiserade färger eller din logotyp.

Synlighet

För att din skylt skall vara effektiv måste den synas! De mest vanliga placeringarna är på framsidan av behållaren och på locket. Du måste även se till att skyltningen är synlig från ett längre avstånd, så att användare som närmar sig avfallsbehållaren enkelt kan göra rätt val.

TIPS: Vi rekommenderar att behållaren utrustas med en skylthållare – detta gör att din skyltning och grafik blir svår att missa!

Håll det uppdaterad

Lagar och bestämmelser om återvinning förändras ständigt, vilket betyder att det är viktigt att se till att du anpassar dina återvinningsbehållare så att det inkluderar de aktuella bestämmelserna. Det är troligt att du kan behöva uppdatera dina befintliga skyltar, lägga till eller ta bort någon fraktion. Att visa felaktig skyltning kan störa återvinningen.

TIPS: Om det finns möjlighet så utse någon i din organisation som ansvarar för att hålla sig uppdaterad gällande lagar och regler för återvinning.

Standardiserad grafik för återvinning

För att göra återvinning enkelt så tillhandhåller vi standardiserade färger och grafiker för de flesta olika återvinningsfraktioner. Detta gör det möjligt för dig att säkerhetsställa att du använder tydlig, synlig och begriplig skyltning på dina återvinningsbehållare.

Om du behöver några tips när det kommer till skyltning och grafik, eller om du har frågor gällande kundanpassning av återvinningsbehållare, vänligen ta kontakt med oss!

den 11 oktober 2016
The Green Web Foundation