F.A.Q

Guide till de olika förankringsmöjligheterna för avfalls- och återvinningsbehållare

Att välja rätt fastsättningsmetod för din behållare är en viktig, men inte alltid så lätt uppgift. Vi har skapat denna guide för att hjälpa dig välja en lämplig förankringssmetod för ditt område och din behållare.

Se de olika fastsättningsalternativen Ladda ner vår guide för fastsättning av återvinnings- och avfallsbehållare helt gratis här. .

Klicka på en länk för att se mer om din valda förankring här:
...eller fortsätt läsa för vår fullständiga Guide till de olika förankringsmöjligheterna för avfalls- och återvinningsbehållare.

Fästbultar (A) och (B)

förankrar behållaren med minimalt markarbete
Ground Fästbultar (A) + (B)

Genom att använda dig av fästbultar så kan du permanent fixera din behållare till marken. Fästbultarna monteras genom hål i sockeln på din behållare och in genom förborrade hål i marken för att på ett säkert sätt fixera din behållare.

Vi erbjuder fästbultar för betongfundament (A), samt fästbultar för asfalt (B), så att din valda avfalls- eller återvinningsbehållare kan monteras säkert på olika markytor.

Det rekommenderas att använda fästbultar där det är möjligt, detta för att ge din produkt ytterligare motstånd mot vandalism, stöld eller obehörigt borttagande.

Fästbultar finns tillgängliga för de flesta behållarna i vårt utomhussortiment och levereras med relevanta instruktionsblad som visar hur man enkelt monterar bultarna i marken.

Fästbultar (A) och (B)

Markarbete krävs
Ger ytterligare säkerhet mot vandalism & stöld
Perfekt för extern användning
Bultar för betongfundament (A) eller asfalt (B)

Förankring i betong (Inställbara djup) (C)

Används för att övervinna markdjupsbegränsningar, optimera säkerhet, flexibilitet och eliminera bultar ovanför markytan (när behållaren har tagits bort).
Förankring i betong (C)

Förankring i betong (C) ger maximal säkerhet och flexibilitet. Denna fastsättning kombinerar gjutning in i betong och fästbultar för att säkra din utvalda behållare till marken.

Glasdon förankringsskruvar för infästning i betong kan justeras i längd beroende på tillgängliga markdjupet, så att papperskorgen alltid placeras i jämnhöjd med marknivån. Detta fastsättningsalternativ gör det möjligt att ta bort papperskorgen utan att lämna någon fallrisk som kvarlämnade bultar skulle kunna orsaka.

Detta gör förankringen optimal där behållare ska placeras för tillfälligt eller över säsonger, samtidigt som det ger en säker och robust förankring.

För att fixera din valda behållare så ska en hål grävas i marken där du önskar placera behållaren. Hålet fylls sedan med betong, och förankringarna (med behållaren monterad) förs ner i betongblandningen. Behållarens kanter bör vila på marken för att säkerställa att förankringarna hamnar i marknivå.

Användning av förankring in i betong med inställbara djup ger ökad säkerhet och motståndskraft mot vandalism eller stöld.

Använd dig av den medföljande bruksanvisningen när du monterar din behållare.

Förankring i betong (Inställbara djup) (C)

Markarbete krävs
Ger ytterligare säkerhet mot vandalism & stöld
Perfekt för extern användning
Längden på fixeringen kan justeras

Förankring för nedgrävning (D)

säkrar behållaren till marken men har inga bultar som sticker upp ovanför markytan
Förankring för nedgrävning (D)

Förankring för nedgrävning är ett tillgängligt alternativ för några av Glasdons avfalls- eller återvinningsbehållare och används för att på ett säkert sätt fixera din behållare till marken med betong och fästbultar.

Förankring för nedgrävning ger ett säkert fäste, utan att några bultar eller fixeringar finns ovanför marknivån. Det betyder att om behållaren flyttas eller tas bort finns det inga utskjutande föremål från backen.

För montering placeras fästet i ett hål, där fästets övre del ska vara jämn med markytan. Detta hål fylls sedan med betong. När betongen har satt sig bör bultarna avlägsnas från fästet och sedan monteras genom sockeln på behållaren för att fixera den på markfästet.

Förankringen för nedgrävning ger också extra motstånd mot stöld eller obehörig användning på grund av den säkra fixeringen, och behållaren kan enkelt tas bort och återmonteras vid behov.

Förankring för nedgrävning (D)

Markarbete krävs
Ger ytterligare säkerhet mot vandalism & stöld
Perfekt för extern användning
Minimaliserar risken för obehörigt förflyttande

Ground-Lock™ Förankringsystem (E)

säkrar behållaren på mjukt eller löst underlag
Ground-Lock™ Förankringsystem

Glasdons Ground-Lock™ förankringsystem rekommenderas för användning vid installation på mjukt eller löst underlag, där man inte vill gräva i marken eller gjuta med betong.

Ground-Lock-systemet har en unik låsfunktion "avlägsnande och montering", där fästet låser fast sig i marken för en säker installation, men kan enkelt avaktiveras och lossas om man önskar flytta på den.

Jordlåsfästet fixeras i marken med hjälp av ett specialverktyg för att säkerställa att systemet är korrekt inkopplat och fastsatt. Behållaren monteras sedan på systemet med hjälp av medföljande fästbultar för att färdigställa installationen. (Ett fixeringsverktyg levereras gratis när 3 st Ground-Lock system beställs men kan även beställas separat mot en extra kostnad.)

Glasdons Ground-Lock™ förankringsystem levereras alltid med relevanta bruksanvisningar och finns tillgängligt till ett stort urval av våra återvinnings- och avfallsbehållare.

Ground-Lock™ Förankringsystem (E)

(Verktyg för Ground-Lock-systemet behövs)
 Markarbete krävs
Ger ytterligare säkerhet mot vandalism & stöld
Perfekt för extern användning på mjukt eller löst underlag
Unikt låssystem för "avlägsnande och montering "

Externa (F) och Interna (G) vikter

stabiliserar behållaren genom att addera vikt vid sockeln

Användning av extra vikter är en idealisk lösning på att säkerställa att behållare står stadigt utan markarbete och fastsättning.

Externa vikter (F) Interna vikter (G)

En Extern vikt (F) är en tung vikt som monteras under sockeln på behållaren för att ge extra stabilitet. Vi erbjuder en universal vikt i 100% återvunnen plast till de flesta behållarna i vårt sortiment. Vissa Glasdon-behållare kan levereras med externa vikter i gummi eller metall beroende på designen och den extra vikt som krävs. Vikten förankras på undersidan av papperskorgen och skapar då en extern vikt.

En Intern vikt (G) är också möjlig om man vill addera extra vikt till sin behållare, då lägger man istället en vikt innuti behållaren. Sockeln på din avfalls- eller återvinningsbehållare fylld med betong eller sand för att uppnå en vikt som gör att behållaren blir stadigare.

De externa och interna vikterna finns i olika tyngder, beroende på vilken behållare som de ska användas till. Denna metod är idealisk för användning både utom- och inomhus där det inte är lämpligt att borra elle gjuta.

Extren vikt (F)

Intern vikt (G)

 Markarbete krävs
Perfekt för extern eller intern användning
Monteras under sockeln
 Markarbete krävs
Perfekt för extern eller intern användning
Placeras inuti behållaren

Inmurning i betong (H)

Montera behållaren direkt in i betong för permanent fastsättning.
Inmurning i betong (H)

När man vill montera en behållare i marken utan att använda sig av fästbultar så är inmurning i betong ett utmärkt alternativ.

I likhet med förankringen som muras in i betong så använder man sig här av betongblandning som man gjuter in i. I detta fall så är det behållarens sockel som man fixerar direkt in i betong utan att använda bultar.

Inmurning i betong lämpar sig för behållare som är designade för denna förankringsmöjlighet och är idealisk när man önskar montera en papperskorg permanent och eliminera möjligheten att avlägsna den.

Inmurningen ger extra resistens mot vandalism och stöld av din valda behållare.

Inmurning i betong (H)

Markarbete krävs
Ger ytterligare säkerhet mot vandalism & stöld
Perfekt för extern användning
Behållaren placeras direkt i betongen (bultar behövs inte)

Frittstående sockel (I)

Ger extra stabilitet där fixering i marken inte är lämplig.
Frittstående Sockel (I)

Där det inte är lämpligt att använda sig av permanenta förankringar så kan en fristående sockel vara ett alternativ.

Den fristående sockeln är en jämn plattform som kan fästas på undersidan av en behållare med hjälp av fästbultar.

Till skillnad från den externa vikten så väger sockeln nästan inget. Den skapar bara en platt, stabil bas för behållaren att stå stadigt på.

Den fristående sockeln är avsedd att användas i inomhus och kan placeras på ytor som exempelvis marmor eller trägolv.

Denna förankringsmetod är lämplig för platser där fästbultar inte lämpar sig men där man önskar extra stabilitet till sin behållare.

Frittstående sockel (I)

 Markarbete krävs
Perfekt för marmor eller trägolv
Perfekt för extern eller intern användning
Ger en stabil bas för behållaren

Alternativa förankringsmöjligheter kan finnas tillgängliga för våra avfalls- och återvinningsbehållare.
Om du vill ha hjälp eller råd om hur du väljer rätt förankring, var god kontakta oss via telefon, eller chatta med oss på LiveChat redan idag!

den 17 augusti 2018
The Green Web Foundation