F.A.Q

Guide till återvinning av engångsmuggar

Vi kan hjälpa dig att implementera ett effektivt återvinningsprogram för bägare med dedikerade och mångsidiga lösningar, utformade för att hjälpa dig att öka återvinningsgraden och spara pengar på din avfallshantering.

1. Analys av volymen på engångsmuggar som kastas

Om du har anläggningar där pappersmuggar används eller där anställda tar med dem till arbetsplatsen, har du kanske redan identifierat potentialen och behovet för att samla in dessa så att de sorteras korrekt som pappersförpackningar.

Att analysera mängden av engångskoppar som passerar genom organisationen kommer att hjälpa till att identifiera vilken typ av lösning som krävs genom att ge en indikation om:

  • hur stora (volym) behållarna ska vara och hur många som behövs,
  • var behållarna ska placeras för att nå ett optimalt resultat,
  • hur hanteringen av pappersförpackningar ser ut idag.

2. Hitta rätt lösning

Återvinningsstation Nexus® 100 för bägare - tip, flip, stack

Det mest effektiva sättet att återanvända engångspapperskoppar är att se till att de töms och kastas i en separat behållare bort från annat avfall.

Branschledare rekommenderar lösningar som kan inkludera en "tip, flip, stack"-metod för bortskaffande, varigenom eventuell kvarvarande vätska eller annan förorening kan tömmas eller tas bort i en separat behållare och koppen kan vändas och staplas snyggt upp och ner för ytterligare torkning.

Muggstaplare Centrum™

Leta efter lösningar som är specifikt utformade för just insamling av engångsmuggar:

Kommer du att behöva:

  • Dedikerade återvinningsbehållare och -stationer för bägare för att hantera en högre volym koppar?
  • Eller en platsbesparande återvinningslösning för flera ändamål som kommer att hantera både bägare och annat avfall?

Och om du inte är säker eller inte hittar vad du behöver kan vi skräddarsy lösningar efter dina behov. Prata med oss idag.


3. Samverkan med avfallsentreprenörer

Pappersmuggar (engångs) sorteras som pappersförpackningar. Då är det bra att se över hur dessa hanteras i dag inom din organisation och även av företaget du har avtal med för avfallhämtning (och återvinning). Vissa kommuner har dessutom vissa krav som ska upplevas.

Fråga din avfallsentreprenör om det mest effektiva sättet du kan samla koppar på för att minimera föroreningar och bevara kvaliteten på materialet för omarbetning.

Och genom att minska mängden avfall som du skickar till deponin, skulle avfallskostnader även kunna minskas? Fråga dem i dag.


4. Få det att hända

  • Placering: analysen du genomför hjälper dig att identifiera var dina koppåtervinningsbehållare bör placeras för att maximera dess användning.
  • Tömning: tömningsfrekvensen beror på volymen koppar som du förväntar dig att samla in. Det kan ta lite tid i början att utvärdera och anpassa rutiner till de bästa tömningstiderna för din organisation.
  • Informera och utbilda: tänk på hur du kommer att säkerställa att anställda, kunder och besökare känner om ditt miljöarbete och bland annat om de återvinningsbehållarna som står till deras förfogande så att de kan bortskaffa sina kopp på korrekt sätt. Tydlig skyltning som stöds av annan kommunikation hjälper dig att öka medvetenheten om ditt program.

Med Glasdons återvinningsbehållare och -stationer för bägare har du också möjligheten att lägga till standardskyltar och grafik på behållarna eller att designa din egen grafik med företagsmärkning eller budskap med hjälp av vår personaliseringstjänst.

Bläddra igenom hela utbudet av återvinningsbehållare för bägare, återvinningsstationer och muggstaplare här.
Vi är säkra på att vi har något som passar dig. Begär en offert nu eller kontakta oss i dag!

den 29 augusti 2019
The Green Web Foundation