F.A.Q

Fördelarna med batteriåtervinning

När teknik blir allt mer utspridd har batterier blivit en del av vardagen. Det uppskattas att 15 miljarder primära batterier kastas och skickas till deponi varje år över hela världen.*

Batterier innehåller tungmetaller som bly, zink och kvicksilver, som anses vara farliga för miljön när de bortskaffas på ett felaktigt sätt. Det är därför viktigare än någonsin att återvinna batterier.

Så vad är fördelarna med att återvinna begagnade batterier?

Fördelar med återvinning av batterier

Ladda ner vår fördelarna med batteriåtervinning infografik helt gratis här!

Fördel #1 Minskar avfall skickat till soptippen

Trots att de flesta batterityper är återvinningsbara är det vanligt att kasta bort oönskade batterier utan att tänka på var de hamnar. Genom att återvinna begagnade batterier kan du bidra till att minska mängden avfall som skickas till soptippen.

Fördel #2 Förebygger föroreningar

På grund av tungmetallinnehållet kan urladdade batterier som skickas till soptippen korrodera och släppa ut gifter i luften och marken. Dessa gifter kan vara skadliga för miljön, vilket betonar vikten av återvinning av batterier för att förhindra förorening av vatten, jord och luft.

Fördel #3 Bevarar naturresurser

Det finns en begränsad mängd naturresurser och det är vår plikt att skydda dessa från ytterligare utarmning. Batterier tillverkas av naturresurser med metallelement som bly, litium, nickel och andra sällsynta jordartselement. Vetenskaplig forskning hävdar att återvinning av batterier kan bespara 51,3 procent i naturresurser. Detta innebär att återvinning av batterier kommer att bidra till att bevara våra naturresurser, spara energi och minska utsläppen av växthusgaser.

Fördel #4 Hjälper med att producera nya produkter

Ge gamla batterier ett nytt liv genom att återvinna dem. Återvunna batterier kan användas på nytt för att skapa nya batterier eller andra apparater. Även om de kan verka små kan vissa komponenter i batterier användas av stålindustrin för att skapa en rad produkter, till exempel nya bilar.

Batteriholken C-Thru™ i magenta

Fördel #5 Skapar nya jobb

Genom att engagerat återvinna, hjälper du till att skapa nya jobb inom återvinnings- och tillverkningsindustrin. EU-kommissionen strävar efter att återvinna 70 procent av allt hushållsavfall och 80 procent av förpackningsavfall vid slutet av 2030, vilket sägs generera 580 000 jobb i hela Europa.** Till skillnad från soptippar kommer återvinningsfabriker alltid att behöva en stor arbetsstyrka till att övervaka återvinningsprocessen.

Fördel #6 Ta ansvar och tänk positivt

Det är aldrig för sent att förvandla något negativt till positivt och att ta det första steget för att återvinna dina oönskade batterier. Glasdon levererar ett urval av återvinningskärl för batterier, utformade för att bidra till batteriåtervinningsinsatsen. De kan användas som batteriinsamlingspunkter i stormarknader, skolor och på arbetsplatser.

Lär dig mer om våra återvinningsbehållare för batterier och börja göra din del för att skapa en hållbar miljö, ett litet batteri åt gången!


Sources:
*https://www.mpoweruk.com/recycling.htm
**https://www.miltek.co.uk/news/eu-recycling-can-create-580-000-new-jobs?PID=9574&M=NewsV2&Action=1%C2%A4tPage=2
den 12 december 2019
The Green Web Foundation